SELAMAT DATANG !


Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sungai Buloh terletak di sempadan antara daerah Petaling dan Gombak. Walaupun SMK Bandar Baru Sungai Buloh terletak di bawah kawasan pentadbiran Majlis Daerah Petaling tetapi dalam hal urusan Pendidikan, ia adalah di bawah urusan dan pengelolaan Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. Pembinaan SMK BBSB telah dibiayai oleh Bank Dunia. Mula dibina pada awal tahun 1992 dan beroperasi pada 1 Disember 1993 dengan penempatan pelajar 980 orang yang ditempatkan di tingkatan Peralihan, 1, 2, 3 dan 4 dengan 44 orang guru di bawah pentadbiran seorang pengetua.
SMK BBSB terletak kira-kira 20 km dari Kuala Lumpur merupakan sebuah sekolah dibawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Gombak. Selama 14 tahun beroperasi, sekolah ini telah mempunyai 5 orang pengetua iaitu Puan Hajah Rahmah binti Hussien (Disember 1993 - November 1995), Encik Mustafa bin Yunus (1 Disember 1995 - 15 Jun 1998), Datin Hajah Kamsiah binti Sa'abin (16 Jun 1998 - 30 September 1998), Puan Hajah Ramlah binti Haji Tahir (1 November 1998 - 29 Mei 2007) dan Encik Abdul Hakim bin Kassim (Jun 2006 hingga sekarang).
SMK BBSB telah dinaikkan taraf dari gred B ke gred A pada tahun 1998. Bertitik tolak dari tarikh ini, kejayaan demi kejayaan sama ada dalam bidang Kurikulum atau Kokurikulum telah dicapai. Kejayaan yang dikecapi ini adalah hasil daripada kerjasama dan komitmen guru-guru, pelajar dan PIBG sekolah. Kini SMK BBSB telah hampir 14 tahun beroperasi, SMK BBSB telah berjaya melahirkan generasi yang berwawasan dan ketrampilan untuk memimpin dan membangunkan generasi yang akan datang. Dalam usaha tanpa kenal penat dan jemu, komitmen yang tidak pernah luntur, moto sekolah " Mendukung Wawasan Berteraskan Ceria, Cergas, Cemerlang " dapat diteruskan dan cogan kata " Kecemerlangan Wawasan Kami " .