Logo Sekolah


WARNA BIRU - Keutuhan tekad dan cita-cita
WARNA MERAH - Berani dan bersemangat juang
WARNA KUNING - Kesetiaan dan ketaatan
WARNA PUTIH - Kebersihan

BULAN DAN BINTANG
Lambang kecemerlangan hidup di dunia dan di akhirat.
Kecemerlangan yang diharapkan wujud dalam diri pelajar.
JALUR MERAH PUTIH
Menjunjung cita - cita dan wawasan Negara
BUKU TERBUKA
Perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek serta
semangat kesukanan.
REHAL
Ilmu sebagai asas mencapai kemajuan.
SIMBOL GEAR
Sentiasa terkini dalam bidang sains dan teknologi
BUNGA RAYA
Semangat muhibbah dan permuafakatan.